Määräaikaistalletus

Määräaikaistalletus on hyvä keino lisätä varallisuutta kiinteällä korolla. Määräaikaistalletukset sopivat sellaisille, jotka tietävät etukäteen, milloin he tarvitsevat sijoitustaan, koska määräaikaistalletusta ei voi nostaa kesken talletuskauden.

Määräaikaistalletus on talletus erilliselle tilille tietyksi aikaa

Määräaikaistalletusta suunnittelevan pitää tietää kaksi asiaa määräaikaistalletusta tehdessä: kuinka paljon rahaa halutaan tallettaa ja kuinka pitkäksi aikaa eli talletusaika. Talletukselle saa kiinteän koron, joka ei muutu talletusaikana. Se, kuinka suuren koron talletukselle saa, riippuu tietysti pankista ja markkinatilanteesta. Tästä lisää korkoja käsittelevässä kappaleessa.

Määräaikaistalletus: ehdot

Olennaisin määräaikaistalletusta koskeva ehto on se, että talletusaikana talletusta ei voi nostaa, vaan pitää odottaa, että ennalta sovittu talletusaika päättyy. Jos esimerkiksi talletusajaksi on sovittu 12 kuukautta, ei talletusta voi nostaa esimerkiksi kuukauden päästä määräaikaistalletuksen aloittamisesta. Muita ehtoja on lueteltu alla:

Talletusaika riippuu pankista, mutta sijoittuu yleensä välille 1 – 24 kuukautta.
Pidemmällä talletusajalla saa myöskin suuremman koron talletukselleen
Talletuksen alaraja riippuu myöskin pankista, mutta sijoittuu yleensä välille 1000 – 5000 euroa.

Määräaikaistalletuksen korko on yleensä suurempi kuin säästötilin korko

Koron suuruus muodostuu usein talletussumman, talletusajan ja viitekorkotason pohjalta. Vaikka korko voi olla jopa 3,5 prosenttia, pitää muistaa, että talletuksen tuotosta pitää maksaa lähdeveroa 28 prosenttia ja inflaatiosta johtuva talletuksen arvon lasku pitää ottaa huomioon. Jos esimerkiksi 12 kuukauden määräaikaistalletuksen korko on 2,6 prosenttia ja talletuksen suuruus on 10 000 euroa, talletuskauden jälkeen määräaikaistalletus on kasvanut arvoon 10 000 € x 1,026 = 10 260 €. Talletuksen tuotosta menee lähdeveroa 260 € x 0,28 = 72,80 € ja jos inflaatio on suuruudeltaan 3,4 prosenttia inflaation vuoksi talletuksen arvo laskee arvoon (10 260 € – 72,80 €) x (1 – 0,034) = 9840,84. Tästä huolimatta määräaikaistalletuksella talletuksen reaaliarvo pysyy yleensä korkeampana kuin säätötilille tehdyn talletuksen reaaliarvo.

Määräaikaistalletuksen korkoja voi vertailla tämän linkin sivulta.
Inflaation suuruuden voi tarkastaa tämän linkin kautta.

Määräaikaistalletus: edut

Alla on joitain määräaikaistalletuksen etuja:
Epävakaina aikoina määräaikaistalletuksen korko pysyy talletuskauden ajan samana.
Korko on melko hyvä varsinkin pitkäaikaisille talletuksille.
Talletukseen ei liity mitään riskejä, joten määräaikaistalletus on turvallinen.